Xylem

Xylem är ett amerikanskt pumpföretag med olika pumpvarumärken i familjen såsom Flygt, Lowarra och Grindex. Pumphuset arbetar sedan lång tid tillbaka flertalet Xylempumpar och har lång erfarenhet av att serva och installera Xylem pumpar.

Pumphuset och servar alla Xylem pumpar och lagerför ett urval av pumpar.