Entreprenad

Vi utför ombyggnader och förbättringar enligt egna förslag och i samarbete med kunden. För att minska störningar, öka tillgängligheten, minska drift- och servicekostnaden, energibesparing, miljöförbättring och förbättra prestandan.

Exempel på våra entreprenadtjänster

  • Ombyggnad av pumpstationer
  • Rörsystem
  • El/styr&regler
  • Renovering av större pumpar
  • Utbyte av pumpar och el utrustning
  • Prefabricering i verkstad med montage på plats