Pumpar från Sulzer

Sulzer är ett schweiziskt pumpmärke och tillverkar idag pumpar inom en rad områden såsom energipumpar, dränkbara avloppspumpar och avvattningspumpar.

 

 

 

 

Felanmälan   Serviceanmälan   Offertförfrågan

Det finns många Sulzerpumpar i vårt avlånga land och det är ett populärt pumpmärke. Pumphuset har under många år arbetat med Sulzerpumpar och har mycket lång erfarenhet av att hitta rätt Sulzerpump och ordna rätt service för Sulzers pumpar till din pumpstation, ditt kraftverk eller schaktprojekt.

 

Vi hjälper dig bland annat med följande pumpar och utrustning:

  • Sulzer Robusta – Dränkbara pumpar för dag- och gråvatten
  • Sulzer Piranha – Dränkbara pumpar för avloppsvatten
  • Sulzer AS – Dränkbara pumpar för avloppsvatten
  • Sulzer XFP – Dränkbara pumpar för avloppsvatten
  • Sulzer J – Dränkbara länspumpar
  • Sulzer XJ – Dränkbara länspumpar
  • Sulzer JS – Dränkbara slampumpar
  • Sulzer XJS – Dränkbara slampumpar
  • Sulzer PC – Pumpstyrning
  • Sulzer CA – Övervakningsenhet