Pumpar för Vattenverk & Trycksteg

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi märker först hur viktigt det är när vattenförsörjningen inte fungerar. Pumphuset har lång erfarenhet av att renovera pumpar för vattenverk och tryckstegringsstationer.

Pumphuset arbetar brett med pumpservice, installation och är märkesoberoende.