Service av pumpar i våra verkstäder

I Pumphusets verkstäder har vi komplett utrustning för att utföra service och renovera dina pumpar. Därför tar vi emot alla pumpstorlekar och fabrikat. Välkommen att lämna in dina pumpar till oss för service!

Vi har välutrustade verkstäder för pumpservice med bland annat

 • Kompletta verkstad som kan hantera alla pumpar
 • Våt- & torrbläster
 • Svarv, fräs & borrmaskiner
 • Kallsåg & svetsutrustning
 • Travers, svängkran, lyftbord
 • Måleri
 • Laseruppriktnings- och vibrationsmätningsinstrument
 • Läppmaskin för reparation av mekaniska tätningar
 • Mikroskop och mätinstrument

Vi har flera specialutrustade servicebilar för olika ändamål. Eftersom våra servicebilar alltid står redo, kan vi hjälpa kunder över hela Sverige.

Pumphuset erbjuder:

 • Servicebil för lättare VVS-service och elarbete
 • Servicebuss med större verktygs- och reservdelsförråd
 • Servicebuss med kran för tyngre service
 • Lastbil med kran för bland annat avloppsstationer

Pumphuset har utrustning och kompetens för att utföra kompletterande specialistjobb. I och med det kan vi  med egen prioritering se till att du som kund slipper dyrbara insatser med långa leveranstider.

Några av våra specialtjänster

 • Uppriktning med laserinstrument
 • Kompositbeläggning av pumphus, pumphjul, rör och ventiler, därför kan vi laga korrosion och slitageskador
 • Läppning och reparation av
mekaniska axeltätningar
 • Svetsning av rostfritt material
 • Stötpuls/Vibrationsmätning
 • Dimensionering av pumpsystem
 • Vibrationsmätning och vibrationsanalyser

Vi hjälper dig med att laga pumpen om du har en trasig pump eller fel på pumpen. Naturligtvis kan vi också renovera och reparera din pump.