Pumphusets säkerställer samhällets och basindustrins behov under pandemin

9 mars, 2020

Kära kunder och partners

För att säkerställa att samhällets basnäringar som vattenförsörjning och värmeproduktion fungerar under pandemin håller Pumphuset fortsatt öppet. Vi har vidtagit åtgärder för att skydda våra kunder och medarbetares hälsa och för att samtidigt kunna upprätthålla servicen till våra kunder.

Pumphuset följer myndigheternas rekommendationer kring till exempel handhygien, hålla avstånd och undviker fysiska möten. Därför kan vi också säkerställa att vi kan fortsätta leverera vår service som utlovat.

Som alltid är ni välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.