Renovering av nätpumpar Göteborg energi

28 oktober, 2020

Göteborg Energi investerar en halv miljard i Rya Hetvattencentral för att nå målet med fossilfri fjärrvärme 2025. I anslutning till detta projekt har Pumphuset genomfört pumpservice och renoverat nätpumparna KSB RDL 400-620 till Rya Hetvattencentral. På grund av att projektet har varit tidspressat tackar Pumphuset för förtroendet att renovera de stora och viktiga nätpumparna.

RDL är en spilt-casepump  och hjulet är konstruert så att den suger från båda hållen.

Skönheten levererar 1000 l/s och har en motor på 900 kW.

Energi & Industri

www.goteborgenergi.se