Cirkulationspumpar för Fastigheter

Pumphuset har lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare att ta hand om pumpar och styrsystem. Vi arbetar med ett stor bredd av cirkulationspumpar och övriga pumpar i allt från bostadsrätter, kontor, offentliga lokaler och industrifastigheter. Kontakta oss idag så hjälper vi dig med din fastighets pumpproblem.

 

Felanmälan   Serviceanmälan   Offertförfrågan

Pumphuset är märkesoberoende och arbetar med alla fabrikat. Vi arbetar bland annat med Wilo, Grundfos och KSB för cirkulationspumpar, borrhålspumpar, sprinklerpumpar och alla andra pumpar som du hittar i din fastighet. Vi installerar också tillbehör och utrustning till dina pumpsystem såsom pumpstyrning och avgasare. Pumphuset har också lång erfarenhet av att installera avgasare från Somatherm.