LPS & LTA

Vi hjälper privatpersoner, föreningar och samfälligheter med villapumpar för tryckavloppssystem. Ibland står avloppet still, kontakta oss då direkt för hjälp!

 

Felanmälan   Serviceanmälan   Offertförfrågan

Pumphuset har lång erfarenhet av att hjälpa till när det blir problem och stopp i privatpersoners och samfälligheters LTA & LPS system.

Kärt barn har många namn. Det kallas villapump, villapumpstation, LTA och LPS.

LTA står för lätt tryckavlopp.

LPS betyder low pressure sewer och är ett mycket vanligt förekommande pumpmärke. LPS-pumpen LPS2000E har sålts av Skandinavisk kommunalteknik och vi är experter på att renovera och hjälpa kunder med deras LPS-pump.

En annan mycket uppskattad pump är Flygts Compit 900 DXG Plus. Vi tillhandahåller och renoverar naturligtvis denna pumpinstallation också.

Gemensamt för LTA, villapump och LPS är att huset har en mindre pumpstation och en tryckledning i gatan. Istället för att avloppet rinner med självfall till en ledning i gatan pumpas vattnet till en ledning i gatan.

Kontakta oss direkt om du får larm eller stopp i din LPS, LTA eller villapump.