Pumpar från Flygt

Flygt är ett pumpmärke med sitt ursprung i Sverige. Idag tillhör Flygt Xylemkoncernen.

 

 

 

 

Felanmälan   Serviceanmälan   Offertförfrågan

Det finns många dränkbara Flygtpumpar i våra avloppspumpstationer och är sannolikt det vanligaste pumpmärket för avloppspumpar i landet. Pumphuset har under alla år arbetat med Flygtpumpar och har mycket lång erfarenhet av att hitta rätt Flygtpump och ordna rätt service för Flygtpumpar till din pumpstation eller avloppsreningsverk.